تمرین های سری ششم مدارهای الکتریکی ۱

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تمرین های شماره ۱، ۲، ۳، و ۶ این فایل را حل کرده و چهارشنبه ۹ آبان ماه ابتدای جلسه تحویل دهید.

توجه: هر منبع وابسته ممکن است معادله جدیدی را وارد مساله نماید. این معادله متغیر کنترل کننده را بر اساس مجهولات اصلی یعنی جریان مش های اساسی بیان می کند.

شاد و پیروز باشید.

تمرین های سری جدید ریاضیات ی پیشرفته

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های شماره ۴، ۵، ۱۱، ۱۷، ۲۶، ۳۳، ۵۶، ۵۷، ۶۱، ۶۳، ۶۴، ۶۷، و ۶۹ از فصل چهارم کتاب آقای گارسیا پاسخ دهید و ۱۵ آبان ابتدای جلسه به اینجانب تحویل دهید.

شاد و پیروز باشید.

تکلیف سری هفتم مدارهای الکتریکی ۱

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تمرین های شماره ۴، ۵، و ۷ این فایل را حل کرده و یکشنبه ۱۳ آبان ماه ابتدای جلسه تحویل دهید.

توجه: هر منبع وابسته ممکن است معادله جدیدی را وارد مساله نماید. این معادله متغیر کنترل کننده را بر اساس مجهولات اصلی یعنی جریان مش های اساسی بیان می کند.

شاد و پیروز باشید.

تکلیف سری هشتم مدارهای الکتریکی ۱

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تمرین های شماره زوج را از این فایل پاسخ داده و چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ابتدای جلسه تحویل دهید.

شاد و پیروز باشید.

تمرین سری چهارم درس مدارهای الکتریکی ۱-مهم

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تمرین های سری چهارم را از اینجا دریافت کرده و یکشنبه ۲۹ مهرماه ابتدای جلسه به اینجانب تحویل دهید.

شایان ذکر است دانشجویانی که تمرین ها را انجام نمی دهند علاوه بر از دست دادن نمره حل تمرین مشمول هیچگونه ارفاق نخواهند شد و تجربه سال های گذشته نشان داده است که این دانشجویان قطعا در گرفتن نمره قبولی ناتوان خواهند بود.

شاد و پیروز باشید.

تمرین های سری پنجم مدارهای الکتریکی ۱

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا این سری از تمرین ها را از اینجا دریافت کرده و چهارشنبه ۲ آبان ماه ابتدای جلسه روی میز اینجانب قرار دهید.

شاد و پیروز باشید.

اطلاعیه در مورد ساعت برگزاری کلاس فرآیندهای اتفاقی در روز اول آبان ماه

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

به استحضار دانشجویان محترم درس فرآیندهای اتفاقی می رساند اول آبان ماه جلسه ۸ تا ۱۰ صبح این درس در ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است جلسه دیگر این درس ساعت ۱۲ تا ۱۴ همین روز برگزار خواهد شد.

شاد و پیروز باشید.

عدم برگزاری جلسه حل تمرین درس فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند جلسه حل تمرین ساعت ۱۰ تا ۱۲ اول آبان برگزار نمی شود.

شایان ذکر است جلسات ۱۲ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

شاد و پیروز باشید.

پویانمایی های (انیمیشن های) مربوط به زنجیره مارکوف

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به این لینک مراجعه کرده و با تغییر سرعت و احتمالات گذار حالات مختلف را بررسی فرمایید. لطفا در پایین صفحه روی ex1، ex2، ex3، و randomly کلیک کنید. ماتریس احتمال گذار بین ح ها در سمت راست پایین صفحه قرار می گیرد.

شاد و پیروز باشید.


سری دوم تمرین های مدارهای الکتریکی ۱

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تمرین های سری دوم را از اینجا دریافت کرده و چهارشنبه ۱۸ مهرماه ابتدای جلسه همراه با تمرین سری اول روی میز کلاس قرار دهید. لازم به ذکر است این تمرینات در انتشارات نیز قرار داده شده است.

شاد و پیروز باشید.


تمرین های سری سوم مدارهای الکتریکی ۱

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تمرین های سری سوم را از اینجا دریافت نمایید.

رمان تحویل چهارشنبه ۲۵ مهرماه ساعت ۱۰ صبح

شاد و پیروز باشید.

انیمیشن مربوط به زنجیره مارکوف

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به این لینک مراجعه کرده و با تغییر سرعت و احتمالات گذار حالات مختلف را بررسی فرمایید. لطفا در پایین صفحه روی ex1، ex2، ex3، و randomly کلیک کنید. ماتریس احتمال گذار بین ح ها در سمت راست پایین صفحه قرار می گیرد.

شاد و پیروز باشید.


مطالب و مثال هایی درباره اصول شمارش+آزمونک ۱ نمره ای

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا لینک های زیر را همراه با مثال های آن به طور کامل تا جلسه بعد مطالعه فرمایید. در ابتدای جلسه ظهر ۱۷ مهرماه از این مطالب کوئیز گرفته خواهد شد. اینجانب در ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز ۱۷ مهرماه جهت رفع اشکال در اتاقم حضور دارم. (این کوئیز 1 نمره از درس ریاضیات ی پیشرفته را تشکیل می دهد.)

توضیح: شکل مثال دوم اصل ضرب اشتباه است و باید در آن، جای سمرقند و بخارا جابجا شود.

شاد و پیروز باشید.

تمرین های سری اول درس مدارهای الکتریکی ۱

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تمرین های سری اول را از این لینک دریافت کرده و یکشنبه ابتدای جلسه روی میز کلاس قرار دهید.

شاد و پیروز باشید.

پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی را از اینجا دریافت نمایید.

شاد و پیرزو باشید.

ریز نمرات ریاضیات ی پیشرفته

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

ریز نمرات مربوط به 10 نمره ریاضیات ی پیشرفته مربوط به اینجانب در زیر مشاهده می شود. اثر آزمون پایان دوره 8 نمره (بیشترین نمره در دو آزمون در نظر گرفته شده است)، حل تمرین ها 1 نمره، آزمونک ها 1نمره و حضور و فعالیت کلاسی 1 نمره در نظر گرفته شده است. لذا نمرات از 11 نمره می باشد. شایان ذکر است حداکثر ارفاق انجام شده است و در صورت اینکه اعتراض دانشجو نابجا باشد و نمره قبلی تایید شود نمرات ارفاق شده از نمره نهایی دانشجو ر خواهد شد.

شاد و پیروز باشید.

شماره دانشجویی final 1 (8) final 2 (11) final 2 (8) presence (1) practice (1) quizz (1) quiz(2) q3 (1) q4 (1) نهایی خام (10) نهایی (10)
961421006 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421010 2 3 2.18 1 0.75 0.375 0.5 0.2 0.25 4.26 4.5
961421044 4.5 1 0.73 0.25 0.75 0 0.1 0.25 0.25 5.65 6
961421021 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421046 0.5 1 0.73 1.25 0.5 0 0.3 0 0 2.55 2.75
961421047 2.75 6 4.36 0.75 1 0.125 0.375 0.25 0.25 6.36 6.5
961421025 0.5 2.5 1.82 0 0 0 0.4 0.25 0.25 2.04 2.25
961421026 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421049 0.75 2.5 1.82 0.75 0.75 0.375 0 0.25 0.5 3.60 3.75
951421009 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421035 4 2 1.45 1.25 0.75 0.5 0.5 0.2 0.25 6.36 6.5
961421053 4.5 8.75 6.36 0 0.75 0.75 0.95 0.75 0.75 7.91 8
9501274 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0

نمرات آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب
با سلام و احترام،

نمرات آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی از 11 نمره که 5 نمره از نمره نهایی را تشکیل می دهد به قرار زیر است. در ج زیر پیش بینی نمره نهایی دانشجویان از روی نمره آزمون میان دوره انجام شده است. باهوش ترین فرد کلاس خانم نظری هستند که موفق به ب 6.5 نمره از 11 نمره آزمون میان دوره شده اند.

شاد و پیروز باشید.

شماره دانشجویی نمره آزمون میان دوره پیش بینی نمره نهایی
961421006 0 غایب
961421010 4 7.27
961421044 3 5.45
961421021 0 غایب
961421046 1 1.82
961421047 3.5 6.36
961421025 5.5 10.00
961421026 0 غایب
961421049 5 9.09
951421009 0 غایب
961421035 4.75 8.64
961421053 6.5 11.82
9501274 0 غایب

پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره را از اینجا دریافت نمایید.

شاد و پیرزو باشید.

مهلت ارسال تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل فوریه با مطلب

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل ف.ریه با نرم افزار مطلب در انتشارات قرار دارد. مهلت تحویل این تمرین ها پنج شنبه ۱۷ داد ساعت ۲۴ می باشد. لطفا m-فایل ها را همراه با تصاویر به صورت فایل jpg به رایانه اینجانب به نشانی h an.khani@gmail.com ارسال فرمایید. شایان ذکر است به تمرین های دریافت شده پس از زمان یادشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با آرزوی توفیقات روزافزون

تکلیف فصل نهم فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا شنبه 29 اردیبهشت ابتدای جلسه پاسخ تمرین های شماره 2، 4، 5، 6، 8، 9b، و 11 فصل نهم را به اینجانب تحویل دهید.

همچنین پاسخ تمرین های شماره 15، 17، 22، 23، 26، 28، و 29 را 1 دادماه ابتدای جلسه ساعت 12 به اینجانب تحویل دهید.

به علاوه، پاسخ تمرین های شماره 34، 36، 37،38، 40، 44، و 45 را شنبه پنجم دادماه و تمرین های شماره 63، 70، 72، 80، 81، 91، 95، و 97 را هشتم دادماه تحویل دهید.

شاد و پیروز باشید.


تکلیف سری هفتم اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های فرد در این فایل پاسخ دهید. مهلت تحویل این سری از تمرین ها شنبه دوازده دادماه ساعت 14 می باشد. لطفا از ارسال تمرین ها به صورت اینترنتی خودداری فرمایید.


همچنین لطفا به پرسش های شماره زوج این فایل نیز پاسخ دهید.


یادآوری می گردد در کلاس های فوق العاده ساعت 14 تا 16 و 16 تا 18 روز شنبه 12 داد به مشکلات دانشجویان محترم در مورد این تمرین ها پاسخ داده می شود.


شاد و سربلند باشید.

پاسخ تمرین های مربوط به م اسیون های زاویه-اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،


راز و نیازتان به درگاه خداوند بی نیاز پذیرفته باد. لطفا پاسخ تمرین های مربوط به م اسیون های زاویه را از این قسمت دریافت کنید. فایل به صورت فشرده است.


با آرزوی توفیقات روزافزون

تکلیف سری پنجم درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های 4 تا 11 در این فایل پاسخ دهید. مهلت تحویل این سری از تمرین ها دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 12 ابتدای جلسه می باشد.

شاد و سربلند باشید.

مهلت ارسال تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل فوریه با مطلب

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل ف.ریه با نرم افزار مطلب در انتشارات قرار دارد. مهلت تحویل این تمرین ها پنج شنبه ۱۷ داد ساعت ۲۴ می باشد.

با آرزوی توفیقات روزافزون

تکلیف سری ششم درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های زوج در این فایل پاسخ دهید. مهلت تحویل این سری از تمرین ها شنبه پنجم دادماه ساعت 12 ظهر می باشد. لطفا از ارسال تمرین ها به صورت اینترنتی خودداری فرمایید.

شاد و سربلند باشید.