پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی را از اینجا دریافت نمایید.

شاد و پیرزو باشید.

ریز نمرات ریاضیات ی پیشرفته

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

ریز نمرات مربوط به 10 نمره ریاضیات ی پیشرفته مربوط به اینجانب در زیر مشاهده می شود. اثر آزمون پایان دوره 8 نمره (بیشترین نمره در دو آزمون در نظر گرفته شده است)، حل تمرین ها 1 نمره، آزمونک ها 1نمره و حضور و فعالیت کلاسی 1 نمره در نظر گرفته شده است. لذا نمرات از 11 نمره می باشد. شایان ذکر است حداکثر ارفاق انجام شده است و در صورت اینکه اعتراض دانشجو نابجا باشد و نمره قبلی تایید شود نمرات ارفاق شده از نمره نهایی دانشجو ر خواهد شد.

شاد و پیروز باشید.

شماره دانشجویی final 1 (8) final 2 (11) final 2 (8) presence (1) practice (1) quizz (1) quiz(2) q3 (1) q4 (1) نهایی خام (10) نهایی (10)
961421006 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421010 2 3 2.18 1 0.75 0.375 0.5 0.2 0.25 4.26 4.5
961421044 4.5 1 0.73 0.25 0.75 0 0.1 0.25 0.25 5.65 6
961421021 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421046 0.5 1 0.73 1.25 0.5 0 0.3 0 0 2.55 2.75
961421047 2.75 6 4.36 0.75 1 0.125 0.375 0.25 0.25 6.36 6.5
961421025 0.5 2.5 1.82 0 0 0 0.4 0.25 0.25 2.04 2.25
961421026 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421049 0.75 2.5 1.82 0.75 0.75 0.375 0 0.25 0.5 3.60 3.75
951421009 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0
961421035 4 2 1.45 1.25 0.75 0.5 0.5 0.2 0.25 6.36 6.5
961421053 4.5 8.75 6.36 0 0.75 0.75 0.95 0.75 0.75 7.91 8
9501274 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0

نمرات آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب
با سلام و احترام،

نمرات آزمون میان دوره فرآیندهای اتفاقی از 11 نمره که 5 نمره از نمره نهایی را تشکیل می دهد به قرار زیر است. در ج زیر پیش بینی نمره نهایی دانشجویان از روی نمره آزمون میان دوره انجام شده است. باهوش ترین فرد کلاس خانم نظری هستند که موفق به ب 6.5 نمره از 11 نمره آزمون میان دوره شده اند.

شاد و پیروز باشید.

شماره دانشجویی نمره آزمون میان دوره پیش بینی نمره نهایی
961421006 0 غایب
961421010 4 7.27
961421044 3 5.45
961421021 0 غایب
961421046 1 1.82
961421047 3.5 6.36
961421025 5.5 10.00
961421026 0 غایب
961421049 5 9.09
951421009 0 غایب
961421035 4.75 8.64
961421053 6.5 11.82
9501274 0 غایب

پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا پاسخنامه پرسش های آزمون میان دوره را از اینجا دریافت نمایید.

شاد و پیرزو باشید.

مهلت ارسال تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل فوریه با مطلب

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل ف.ریه با نرم افزار مطلب در انتشارات قرار دارد. مهلت تحویل این تمرین ها پنج شنبه ۱۷ داد ساعت ۲۴ می باشد. لطفا m-فایل ها را همراه با تصاویر به صورت فایل jpg به رایانه اینجانب به نشانی h an.khani@gmail.com ارسال فرمایید. شایان ذکر است به تمرین های دریافت شده پس از زمان یادشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با آرزوی توفیقات روزافزون

تکلیف فصل نهم فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا شنبه 29 اردیبهشت ابتدای جلسه پاسخ تمرین های شماره 2، 4، 5، 6، 8، 9b، و 11 فصل نهم را به اینجانب تحویل دهید.

همچنین پاسخ تمرین های شماره 15، 17، 22، 23، 26، 28، و 29 را 1 دادماه ابتدای جلسه ساعت 12 به اینجانب تحویل دهید.

به علاوه، پاسخ تمرین های شماره 34، 36، 37،38، 40، 44، و 45 را شنبه پنجم دادماه و تمرین های شماره 63، 70، 72، 80، 81، 91، 95، و 97 را هشتم دادماه تحویل دهید.

شاد و پیروز باشید.


تکلیف سری هفتم اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های فرد در این فایل پاسخ دهید. مهلت تحویل این سری از تمرین ها شنبه دوازده دادماه ساعت 14 می باشد. لطفا از ارسال تمرین ها به صورت اینترنتی خودداری فرمایید.


همچنین لطفا به پرسش های شماره زوج این فایل نیز پاسخ دهید.


یادآوری می گردد در کلاس های فوق العاده ساعت 14 تا 16 و 16 تا 18 روز شنبه 12 داد به مشکلات دانشجویان محترم در مورد این تمرین ها پاسخ داده می شود.


شاد و سربلند باشید.

پاسخ تمرین های مربوط به م اسیون های زاویه-اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،


راز و نیازتان به درگاه خداوند بی نیاز پذیرفته باد. لطفا پاسخ تمرین های مربوط به م اسیون های زاویه را از این قسمت دریافت کنید. فایل به صورت فشرده است.


با آرزوی توفیقات روزافزون

تکلیف سری پنجم درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های 4 تا 11 در این فایل پاسخ دهید. مهلت تحویل این سری از تمرین ها دوشنبه 3 اردیبهشت ساعت 12 ابتدای جلسه می باشد.

شاد و سربلند باشید.

مهلت ارسال تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل فوریه با مطلب

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل ف.ریه با نرم افزار مطلب در انتشارات قرار دارد. مهلت تحویل این تمرین ها پنج شنبه ۱۷ داد ساعت ۲۴ می باشد.

با آرزوی توفیقات روزافزون

تکلیف سری ششم درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های زوج در این فایل پاسخ دهید. مهلت تحویل این سری از تمرین ها شنبه پنجم دادماه ساعت 12 ظهر می باشد. لطفا از ارسال تمرین ها به صورت اینترنتی خودداری فرمایید.

شاد و سربلند باشید.

تکلیف سری چهارم اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

ضمن تقدیم بهترین شادباش ها به مناسبت فرارسیدن نوروز، دمیدن بهار، و زنده شدن دوباره طبیعت، لطفا به پرسش شماره 14 در این فایل و پرسش های شماره 2، 4، و 6 در این فایل پاسخ دهید. زمان تحویل این سری از تکالیف قبل از شروع جلسه صبح چهارشنبه 15 فروردین می باشد.

شاد و افتخارآفرین باشید.

مهلت تحویل تکلیف فصل سوم فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،
ضمن تقدیم بهترین شادباش ها به مناسبت فرارسیدن نوروز، دمیدن بهار، و زنده شدن دوباره طبیعت، به استحضار می رساند مهلت تحویل تمرین های فصل سوم تا ساعت 24 سوم فروردین می باشد.

امیدوارم با برنامه ریزی و پشتکار سالی سرشار از پیروزی و شادکامی را برای خود بیافرینید.

تکلیف فصل چهارم فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های شماره 1، 4، 8، 11، 13، 16، 26، 54 (a و b)، 85، 86، و 98 (غیر از قسمت c) از فصل چهارم کتاب مرجع پاسخ دهید. مهلت تحویل این تمرین ها 14 فروردین 12 ظهر ابتدای جلسه می باشد.

شاد و پیروز باشید.


مجله ieee spectrum منتشر شده در آوریل ۲۰۱۸

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا فایل مجله را از اینجا دریافت نمایید.

با آرزوی توفیقات روزافزون

تمرین مربوط به م اسیون dsb درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- اگر سیگنال پیام m(t)=2sinc(200t) توسط م اسیون dsb که در آن و دامنه حامل به ترتیب برابر 600khz و 100 می باشد، م ه شود. مطلوب است:

الف) رسم طیف و تعیین پهنای باند و توان سیگنال پیام.

ب) رسم طیف و تعیین پهنای باند و توان سیگنال ارسالی (سیگنال م ه شده).

ج) رسم ساختار فرستنده (م اتور=م ه کننده) و گیرنده (دم اتور=دم ه کننده) (در گیرنده دامنه حامل را 1 در نظر بگیرید.)

د) حداقل و حداکثر پهنای باند پایین گذر گیرنده را مشخص نمایید.

و) نحوه آشکارسازی سیگنال پیام را در حوزه زمان توصیف کنید و توان سیگنال وجی دم اتور را تعیین کنید.

2- تفاوت گیرنده همدوس و گیرنده ناهمدوس را بیان کنید.

3- با استفاده از نرم افزار matlab سیگنال پیام، سیگنال حامل و سیگنال ارسالی را در سه شکل جداگانه رسم نمایید.

زمان تحویل این سری از تمرین ها چهارشنبه 22 فروردین ابتدای جلسه صبح می باشد.

شاد و پیروز باشید.

مرجع اصلی درس فرآیندهای اتفاقی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا کتاب آمار، احتمال، و فرآیندهای تصادفی برای ی برق نوشته آقای آلبرتو لئون گارسیا را از اینجا دریافت نمایید.

شاد و سربلند باشید.

تکلیف شماره 1 درس ریاضیات ی پیشرفته+کوئیز 1 نمره ای

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا لینک های زیر را همراه با مثال های آن به طور کامل تا جلسه بعد مطالعه فرمایید. در ابتدای جلسه یکشنبه 6 اسفندماه از این مطالب کوئیز گرفته خواهد شد. اینجانب در ساعت 14 تا 16 روز چهارشنبه 2 اسفندماه جهت رفع اشکال در اتاقم حضور دارم. (این کوئیز 1 نمره از درس ریاضیات ی پیشرفته را تشکیل می دهد.)

توضیح: شکل مثال دوم اصل ضرب اشتباه است و باید در آن، جای سمرقند و بخارا جابجا شود.

تکلیف سری اول درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تکلیف سری اول را از اینجا دریافت نماییدو در ابتدای جلسه 10 صبح چهارشنبه 9 اسفندماه روی تریبون کلاس قرار دهید. پاسخ به تمرین های شماره 1 تا 4 اختیاری است ولی پاسخ به تمرین های 5 تا 11 ا امی است.

شاد و پیروز باشید.

تکلیف سری دوم درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا برای تکلیف سری دوم به چهار پرسش اول فایل ارسالی برای تکلیف اول و پرسش های 1 تا 4 و 11 تا 13 در این فایل پاسخ دهید. زمان تحویل این سری از تکالیف قبل از شروع جلسه صبح چهارشنبه 16 اسفندماه می باشد.

شاد و افتخارآفرین باشید.

تکلیف سری سوم درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به پرسش های شماره 5، 6، 9، 10 و 14 در این فایل و پرسش های شماره فرد در این فایل پاسخ دهید. زمان تحویل این سری از تکالیف قبل از شروع جلسه صبح دوشنبه 21 اسفندماه می باشد.

شاد و افتخارآفرین باشید.

با سلام و احترام،

لطفا برای تکلیف سری دوم به چهار پرسش اول فایل ارسالی برای تکلیف اول و چهار پرسش اول و پرسش های 11 تا 13 در این فایل پاسخ دهید. زمان تحویل این سری از تکالیف قبل از شروع جلسه صبح چهارشنبه 16 اسفندماه می باشد.

شاد و افتخارآفرین باشید.برگرفته شده از dr-khani.blog.ir

تابع چگالی احتمال و تابع توزیع ی متغیر تصادفی y=cos(x) که در آن x بین 0 و ۲pi توزیع یکنواخت دارد

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا این فایل را ملاحظه فرمایید. کد مطلب مربوط به این تصاویر به صورت زیر است:

y=-2:0.001:2;
fy=1/pi*1./sqrt(1-y.^2);
fy=fy.*(y>-1).*(y<1);
plot(y,fy)
fy=1/2+asin(y)/pi;
fy=fy.*(y>-1).*(y<1)+(y>=1);
hold on;plot(y,fy)
axis([-2 2 0 3])

شاد و سربلند باشید.

ام فایل محاسبه نظری احتمال خطای م اسیون زوج-متعامد مربوط به درس تئوری پیشرفته مخابرات

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

شاد و پیروز باشید.

تکلیف سری هفتم سیگنال ها و سیستم ها

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا به مابقی پرسش های فایل ارسالی در تکلیف سری هفتم و پرسش های 1، 2، 3، و 5، قسمت ب پرسش 4 از این فایل پاسخ دهید و یکشنبه ابتدای جلسه به اینجانب تحویل دهید. نمره تکلیف سری هفتم و سری هشتم دو برابر سایر تکلیف ها می باشد.

شاد و پیروز باشید.

فایل نگار آ ین جلسه اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا فایل نگار مربوط به جلسه آ را از اینجا دریافت نمایید.

شاد و پیروز باشید.