تکلیف سری دوم درس اصول سیستم های مخابراتی # ردیف


تکلیف سری دوم درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا برای تکلیف سری دوم به چهار پرسش اول فایل ارسالی برای تکلیف اول و پرسش های 1 تا 4 و 11 تا 13 در این فایل پاسخ دهید. زمان تحویل این سری از تکالیف قبل از شروع جلسه صبح چهارشنبه 16 اسفندماه می باشد.

شاد و افتخارآفرین باشید.