تکلیف سری اول درس اصول سیستم های مخابراتی # ردیف


تکلیف سری اول درس اصول سیستم های مخابراتی

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا تکلیف سری اول را از اینجا دریافت نماییدو در ابتدای جلسه 10 صبح چهارشنبه 9 اسفندماه روی تریبون کلاس قرار دهید. پاسخ به تمرین های شماره 1 تا 4 اختیاری است ولی پاسخ به تمرین های 5 تا 11 ا امی است.

شاد و پیروز باشید.