تکلیف شماره 1 درس ریاضیات ی پیشرفته+کوئیز 1 نمره ای # ردیف


تکلیف شماره 1 درس ریاضیات ی پیشرفته+کوئیز 1 نمره ای

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

لطفا لینک های زیر را همراه با مثال های آن به طور کامل تا جلسه بعد مطالعه فرمایید. در ابتدای جلسه یکشنبه 6 اسفندماه از این مطالب کوئیز گرفته خواهد شد. اینجانب در ساعت 14 تا 16 روز چهارشنبه 2 اسفندماه جهت رفع اشکال در اتاقم حضور دارم. (این کوئیز 1 نمره از درس ریاضیات ی پیشرفته را تشکیل می دهد.)

توضیح: شکل مثال دوم اصل ضرب اشتباه است و باید در آن، جای سمرقند و بخارا جابجا شود.