مهلت ارسال تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل فوریه با مطلب

درخواست حذف این مطلب

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند تمرین های رایانه ای مربوط به محاسبه تبدیل ف.ریه با نرم افزار مطلب در انتشارات قرار دارد. مهلت تحویل این تمرین ها پنج شنبه ۱۷ داد ساعت ۲۴ می باشد. لطفا m-فایل ها را همراه با تصاویر به صورت فایل jpg به رایانه اینجانب به نشانی h an.khani@gmail.com ارسال فرمایید. شایان ذکر است به تمرین های دریافت شده پس از زمان یادشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با آرزوی توفیقات روزافزون